Flyt vindue

De fleste huse i Tyskland er eksisterende og gamle bygninger. Således svarer disse ikke altid til beboernes nuværende ideer. Ikke sjældent vil husejere derfor flytte vinduer. Af denne grund vil du modtage oplysninger i denne vejledning om, hvorvidt og under hvilke forhold det er muligt eller endda umuligt at flytte vinduer.

Ikke alle layouter er optimale for ejeren

Det er altid bygget. Så det sker, at den største del af boligmassen er gammel og eksisterende bygninger. De forskellige bygninger kan normalt være meget pænt klassificeret af de arkitektoniske egenskaber i en bestemt byggeperiode. For mange boligejere derefter starte problemerne. Fordi det plejede at være populært eller optimalt, kan det i dag være grimt og upraktisk. Eksplicit med windows, forskellene mellem "faktisk tilstand" og "mål tilstand" hurtigt.

Ofte ønsket: flytte vinduer

Mange husejere ville blive hjulpet ved blot at flytte vinduerne. Men de fleste indser, at det ikke altid er nemt at flytte vinduer. Navnlig har følgende aspekter en betydelig indflydelse:

  • strukturelle krav
  • bygningslovkrav

Den statiske er afgørende, når du flytter vinduer

Med hensyn til de strukturelle krav skal statikken først nævnes. Imidlertid har ikke hvert vindue nødvendigvis en statisk indflydelse. Ifølge bygningskodeksen og de forskellige statsbygningsbestemmelser skelnes der også mellem ikke-strukturelle og ikke-strukturelle. Fordi så snart den statiske påvirkes, skyldes en byggetilladelse. På den anden side, hvis den statiske ikke påvirkes, kan du få lov til at flytte vinduet uden en byggetilladelsesprocedure.

Bygningsbestemmelser og andre bygningsregler

Men ud over statens bygningsregler kan udviklingsplanen også indeholde specifikationer her. Således kan et specifikt udseende af facaden være påkrævet. Som du kan se, kan konstruktion og byggeri lov faktorer sikkert låse op. I sidste ende ville det være mest hensigtsmæssigt at henvende sig til den rette myndighed for at forhøre sig, om flytte et vindue kræver byggetilladelse eller godkendelse. Men ikke forveksle dette med de forenklede byggetilladelsesprocedurer.

Juridisk beskyttelse inden den faktiske byggetilladelse

Hvis der kræves en byggetilladelse, og officereren fortæller dig, at dette ville være okay, må du ikke stole på det. I stedet skal du nu tage en forenklet sti, nemlig anmodningen om forudgående konstruktion. Kun hvis du har en skriftlig forhåndsbekræftelse, skal du ansætte en bygningsingeniør eller arkitekt. Hvis du skulle nægtes tilladelse til at bygge efter en mundtlig aftale, havde du kun høje omkostninger til de byggeplaner, der kunne godkendes.

Flyt vinduer i et grænseområde

En speciel situation kan sejre igen, hvis der er en grænseudvikling i byggeprojektet. Der er ofte gamle samtykkeformer for eksisterende vinduer til det nærliggende sted. Flytning af et vindue kan påvirke denne forklaring, men det behøver ikke nødvendigvis at være under alle omstændigheder. Også i denne henseende bør du informere dig selv i dit samfund.

Tips og tricks

Hvis du kan flytte dit vindue, er det nyttigt at have mere viden om vinduesinstallation. Under "Skumvindue" lærer du, når du stadig kan sætte et vindue med monteringsskum. Ellers skal vinduet og dørmontering laves i henhold til RAL.

Video Board: Multitouch Skærm - Use case 3 - Flyt Vindue