Påfør termisk beskyttelse i korrekt tykkelse eller tykkelse

Termisk isolering er et meget godt varmeisolerende materiale, der kan forarbejdes både inde og ude. Det bidrager til en god regulering af fugtigheden og dermed indeklimaet. Om nødvendigt skal den påføres i flere lag for at opnå den ønskede tykkelse eller tykkelse. Læs her, hvad du bør overveje.

Brug termisk isolering som varmeisolerende materiale korrekt

Der er specielle varmeisolerende gipsmørtel, der er egnet til anvendelse som et skjult gips på mineralske underlag både inde og ude. Vigtigt i behandlingen er at overholde producentens specifikationer for maksimal tykkelse eller tykkelse. Afhængig af produktet er termisk beskyttelse egnet til enkelt- eller flerlagsbehandling på forskellige underlag, som dem, der findes i gamle eller nye bygninger. Du kan også anvende termisk gips til bindingsværkshuse, murværk eller med et passende bindelag til beton. Det er også egnet til udjævning af ujævnt jord. Til dette skal du dog normalt anvende flere lag for først at fjerne grove ujævnheder og derefter for at opnå en overflade, der er så niveau som muligt, som kan forsynes med yderligere lag af gips og eventuelt med farve.

Materialets vigtigste egenskaber

Termisk isolering har særlige egenskaber som varmeisolerende materiale, herunder:

  • Det er en alsidig flush med mineralske lette aggregater.
  • Materialet er normalt ikke brændbart.
  • Thermoputz regulerer også temperatur og fugtighed.
  • Derudover har den en meget god vanddamppermeabilitet.
  • Behandlingen kan gøres uden problemer manuelt.

Noter om minimum og maksimale lagtykkelser

Afhængig af det anvendte materiale og fabrikanten er termisk beskyttelse egnet til påføring af lagtykkelser på mellem ca. 20 og 80 millimeter i flere lag. Hvis det er et stærkt absorberende substrat, bør en lagtykkelse på ca. 30 millimeter ikke underkastes. Du bør dog ikke anvende mere på én gang. Hvis der skal anvendes højere gipstykkelser, skal du arbejde med flere lag. I tvivlstilfælde skal du altid følge de respektive producenters anvisninger for at opnå det bedst mulige resultat. Hvis du ønsker at anvende termisk beskyttelse i flere lag, er det vigtigt at observere de foreskrevne intervaller mellem anvendelsen af ​​de enkelte lag.

Artikelbillede: Ivan4es / Shutterstock

Video Board: