Styrkelsen til fundamentet

Et fundament er lavet af beton. For at opnå en højere belastningskapacitet indføres en forstærkning i fundamentet. Men ikke altid har en fond en tilsvarende forstærkning. Når der er brug for en forstærkning til et fundament, og hvad der ellers skal overholdes, kan du finde ud af bagefter.

De forskellige typer fundamenter

Et fundament er nødvendigt for en bred vifte af byggeprojekter. For eksempel kan der være behov for et fundament eller fundament til et hegn eller en postkasse, såvel som fundamentet for drivhuset eller endda boligbygningen. Allerede på baggrund af dette lille udvalg af byggeprojekter bliver det hurtigt klart, at kravene kan variere betydeligt. Dette vises først ved de forskellige fundamenter, der findes:

  • prikken foundation
  • striben fundamentet
  • tallerken fundamentet

Grundlæggende krav til fundamenter

Stiftelsens opbygning skal altid være ens. For det første skal fundamentet være frostsikret. Dette kræver en mindste dybde på 80 cm. Generelt, men især for problematiske underlag, bør et grus eller gruslag følge som dræning. Der kommer en segl, så det egentlige fundament. Slabfundamentet og strimlingsfundamentet skal hver især forsynes med en forstærkning.

Opgaver af forstærkning i fundamentet

Fundamentet selv obligatorisk, ellers er spændingerne svære at undgå. Stålforstærkning i fundamentet stabiliserer betonen, så den ikke kan bryde. Dette er vigtigt, for da kan der ikke trænge vand ind og ødelægge fundamentet udefra.

Når strimlingsfundamentet, men forstærkningen ofte udelades. Det er faktisk kun relevant for situationen. For ikke at risikere nogen skade på fundamentet bør strimlingsgrundlaget dog principielt forsynes med en forstærkning. Kun punktfundamentet kræver i mange tilfælde ingen forstærkning i et lille område.

Konstruktionen af ​​stålforstærkning til fundamenter

Strukturelt stål anvendes som forstærkning til fundamentet. Dette indsættes som et stålnet. Hvis den allerede nævnte forsegling af gruslaget allerede fandt sted, bliver den strukturelle stålmåtte simpelthen lagt. Så er betonen fyldt. Under alle omstændigheder er det vigtigt at kondensere betonen, da luftindsugning på stålforstærkning ellers kan medføre problematisk korrosion, hvilket væsentligt begrænser fundamentets levetid.

Tips og tricks

Som nævnt ovenfor er mange krav til en fond afhængig af jorden. Men hvornår er en jord problematisk? Grundlaget for lerjorden illustrerer eventuelle problemer meget godt.

Produktbillede: fetrinka / Shutterstock

Video Board: Når utroskaben rammer parforholdet, skrider fundamentet.