Regnvand infiltration i DIY - en konstruktionsmanual


For en regnvandsinfiltrering i din egen have behøver du ikke ansætte en specialist. Du kan nemt gøre det selv. En meget enkel konstruktion manual til et godt effektivt system kan findes her.

forberedelse

Før du bygger, skal du kontrollere følgende ting:

  • om bygningen er tilladt for dig (vand- eller kildebeskyttelsesområde, forurenede steder på ejendommen)
  • om jordens infiltrationskapacitet er tilstrækkelig (mindst 1 cm / h)
  • om grundvandsniveauet ikke er for højt (mindst 1 m under infiltrationsanlægget)

Når alle disse punkter er blevet afklaret, kan du starte.

Opbygning af en simpel gravgrav

For en simpel Rigole (underjordisk infiltration) behøver du kun en Rigolenkörper i passende størrelse (mængde vand eller dræningsareal som mål).

De hæver jorden dybt, sætter i gravgraven, pakker den i fleece og forbinder forsyningsledningen fra røret. Så er den fyldt op igen.

Tips og tricks

Rigolenkörper er lidt dyrere end en grus seng, men har en meget højere vandlagringskapacitet end en løs grusbunke. Dette sparer dig plads og magt i jordværkerne, fordi du har brug for langt mindre udgravning.


Video Board: