Ekstra omkostninger: retsafgørelser, som du bør vide

Ud over de generelle lovbestemmelser, der påvirker brugsregningen, er der udstedt adskillige retsafgørelser i løbet af årtierne, som regulerer fortolkningen af ​​gældende lovgivning. Den vigtigste af disse domme, som du absolut bør vide, har vi opsummeret her for dig.

Form og indhold af serviceafregningsafregningen

Der er flere domme, som alle er juridisk bindende. Således er det for eksempel nødvendigt, at udlejeren, når der oprettes serviceafregningsafregning, ikke blot skal repræsentere ekstraomkostningerne for de samlede omkostninger for hver ekstraomkostning. Han er også forpligtet til at angive et samlet beløb, der ikke er justeret for såkaldte forskudsfradrag.

Lejer kan således se i hvilket beløb omkostningerne blev fratrukket som ikke-genindvindingsomkostninger, og om det overhovedet er sket. Denne ret gælder for lejer. Hvis udlejer ikke overholder dette punkt, har brugsregnskabet en fejl, besluttede BGH i 2007.

Allerede i 2005 blev der udstedt en dom, at en gennemsnitlig uddannet lejer uden en juridisk eller erhvervsmæssig uddannelse skal kunne rekonstruere en ekstrakostningsberegning i matematiske termer. Dette er benchmark for design og omfang for serviceafregningen. Distributionsnøgler behøver ikke at forklares.

Arealberegning til opvarmning

Varmekostordningen fastsætter, at udlejeren altid skal regne opvarmningsomkostningerne efter forbrug (mindst 50%), resten af ​​aktien kan bestemmes i henhold til boligareal.

Allokering udelukkende baseret på boligareal er forbudt. Hvis en udlejer gør det, fordi en forbrugsbestemmelse f.eks. Er umulig, skal han nedsætte lejeren med en rabat på 15%.

Ved bestemmelse af gulvplads er det vigtigt at bemærke, at altaner og terrasser er mellem 25 og 50% af boligarealet. Det afhænger af hvor stor brugbarheden og den levende værdi af altanen eller terrassen er.

Varmeudgifterne afvises

At acceptere faste omkostninger til opvarmning eller varm leje kan afvises efter en afgørelse fra Forbundsdomstolen i 2006. Men der er undtagelser: Hvis kun halvdelen af ​​et tofamiliehus udlejes, er det tilladt, ligesom i passive huse kan der opkræves en varm leje.

Terrorskadeforsikring kan overføres til lejere

Hvis udlejer tager ud af forsikring mod terrorskader, og denne forsikring kan betragtes som økonomisk, kan han opkræve omkostningerne for lejeren, besluttede BGH 2011. Det er selvfølgelig en forudsætning, at en tilsvarende faresituation er objektiv.

Lejere kan ikke kræve modernisering

Hverken en modernisering af varmesystemet eller andet teknisk udstyr, lejer kan lovligt hævde, selvom han er den, der skal betale ekstraomkostningerne. Dette gælder selvom en modernisering ville være mere økonomisk.

Ejeren er ikke automatisk forpligtet til altid at vælge den mest økonomiske type forsyning, selvom det generelt kræves for økonomisk effektivitet. Han har stadig et valg at måle, at han kan håndhæve lejeren, BGH besluttede i 2010.

Video Board: