Hotellet koster efter en vandskade er forsikret

Hvis en vandskade er så stor, at en midlertidig brug af boligarealet ikke er mulig, dækker forsikringsforsikringen også hotellets omkostninger for renoveringstidspunktet. Påstanden er imidlertid underlagt proportionalitet. Hvis f.eks. Kun ét værelse er ubrugeligt, er refusion af omkostninger ikke gældende.

Rimelighed og proportionalitet

I tilfælde af vandskader i funktionelle lokaler som køkken og badeværelse dækker forsikringsdækningen hotelomkostninger i nedetid. For opholdsrum afhænger det af antal, funktion og størrelse af værelserne.

Hvis f.eks. Et soveværelse eller en børnehaver er beskadiget, afgøres det fra sag til sag. Grundlaget for dette er rimeligheden, som i tilfælde af tvivl bestemmes af en vurderer.

Tips og tricks

Proportionalitet følger også valget af ekstern indkvartering. Hotellet eller pensionen skal svare til de sædvanlige levevilkår for beboerne.

Video Board: Undgå vand i kælderen - gode råd fra Vestjylland Forsikring