En brønd hindret af en kemisk kædereaktion

Grundvandet fodres med sugende regnvand, som samler sig efter at have trængt flere lag jord på et vandholdende lag. Oxygenet i regnvandet omdannes til kuldioxid på grund af kemiske processer. Dette reagerer igen med det allerede "indsamlede" grundvand. Denne proces giver anledning til kuldioxid, som opløser to jordelementer.

I forbindelse med denne reaktionskæde er vandopløseligt jern og manganform. Ved fornyet tilførsel af ilt ved udfældning oxideres disse to elementer og flokkuleres. Den samme effekt opstår, når der gennem meget intensiv brug af brønd ilt "skylles ind" ved hurtigstrømmende og meget flydende vand.

De mest brune farvede flokkuleringer sætter sig på filterkanterne, spalter og i det avancerede stadium også på filterstenene. Disse indkapslinger betegnes som sintring eller udsåning af brønden. En øget forekomst af jern i jorden eller en forstærkning forstærker tilstoppelsen.

Video Board: