Bor godt i bredden eller dybden

Især med gamle brønde, som kun meget lidt eller ikke mere vand fremmer, er tanken om genboring åbenbar. Som en del af reaktivering af en brønd kan denne vej føre til "nyt" vand.

Det er vigtigt at undersøge, hvorfor brønden tørres op eller tørres op. Med teknisk og mekanisk forårsaget blokeringer hjælper en genboring ikke. Selv med mere end fem år gammel hamring eller kørsel godt, er genboring normalt ikke længere værd.

Selv om det gamle brøndrør er trukket ud, er genboring kun lovende, hvis en diameter på mindst 10 centimeter større er boret ud. Som følge heraf fjernes jorden komprimeret under den tidligere brøndoperation omkring brøndrøret.

Under boringen og uddybningen skal brøndene i alle tilfælde blive plumpet igen for at producere og opretholde sin fulde kapacitet.

Video Board: (THRIVE Danish) THRIVE: Hvad i alverden er det der kræves?