Et jordfilter er placeret over cisternen

Jordfiltre kaldes også hvirvel eller fine filtre, som placeres direkte over cisternen i dækjordet. Dets driftsprincip svarer til den af ​​rørledningsfiltrene, med et større tværsnit muliggør bedre vandstrømning.

Forskellige typer jordfiltre findes i mange forskellige producenter. Regnvandsfiltre kan tilsluttes centralt til flere fødeanlæg, som f.eks. Rørledninger. Du kan få en selvrensende funktion med ideel dimensionering, som sker ved selvudløsende skylning.

De fleste jordfiltre tillader vandet at strømme i hvirvler ind i cisternen, med snavset tilbageholdt i en sigte. En anden teknik anvendes på modeller med katalysator. Med et sand- eller patronfilter kan individuelt tilpassede filterpatroner anvendes og udveksles. Større modeller af et jordfilter indeholder en buffer og tilhørende grusfilter.

Video Board: