Afløb på en væg - det burde du vide


Igen og igen hører man og læser, at holdevæggene absolut behøver en dræning. Om dette virkelig er tilfældet, og hvordan en dræning på en fast væg skal være korrekt lagt ud, vil du lære detaljeret i dette indlæg.

Behov for dræning

Hver tilbageholdelsesvæg skal genopfyldes, så den kan opfylde sit formål overhovedet. En anden grundfunktion af en væg er at holde området bag væggen (dæmning eller efterfyldning) tilstrækkeligt tørt.

I mange tilfælde kan dette gøres uden dræning. Den afgørende faktor er altid den situation, der hersker på byggepladsen. Dybest set har du brug for en dræning hver gang

  • Beholdervægge over 120 cm høje eller er
  • Jordtilstanden er tilsvarende dårlig (lav infiltrationsevne) eller
  • for eksisterende dæmninger, der ligger over væggen eller
  • med flere på hinanden følgende forskudte fastholdelsesvægge (i haven området normalt ikke tilfældet)
  • det er et kommercielt projekt (dvs. i den kommercielle og kommunale sektor) - i dette tilfælde er afløb grundigt installeret, fordi det er så foreskrevet)

Den afgørende faktor for behovet for dræning er derfor altid situationen på stedet. Hvis du ikke er sikker, skal du undersøge grundvandssituationen inden du planlægger og holde fast i de planlagte mål.

Grundvand må ikke komme i kontakt med vægelementerne og med efterfyldning (tage højde for de højeste grundvandsniveauer målt!). Skal en sådan situation eksistere obligatorisk planlægning af væggen af ​​specialisten (ingeniør) nødvendigt!

Korrekt udførelse af dræning

Når du tømmer væggen, skal du sørge for, at du er inden for påfyldningen alle hulrum og mindst 300 mm bag vægelementerne [/ strong] er fyldt med passende ballast. Denne afløb suger overfladevand (OBS: grundvand, der måske ikke er til stede!) Gennem fyldningen.
Afløbsrørene er installeret på bunden af ​​væggen (under toppen af ​​fundamentet eller på fundamentet). Drænrørens position varierer afhængigt af om det er afvanding mod blokken eller til et lavere punkt.

Tips og tricks

Planlægning af en velfungerende og effektiv dræning kan i mange tilfælde være en kompliceret affære. Når du er usikker, er det bedst at konsultere en specialist. I mange tilfælde vil en jordvurdering være nødvendig for at bestemme jordens infiltrationskapacitet og den korrekte dimensionering af infiltration.


Video Board: Vægfliser - lær om opsætning af fliser på væg i dit køkken eller bad