Indholdet af ildslukkeren - opbevarer gift her?

Mange frygter indholdet af ildslukkeren, da de frygter giftige stoffer. Afhængigt af påfyldning af ildslukkerenindholdet måske ikke tages let. Selvfølgelig er de giftige stoffer blevet forbudt i årevis. En ildslukker, der er blevet opbevaret i kælderen i årtier, bør derfor bortskaffes professionelt.

Type slukningsmiddel

Skum er mindre et problem for luftvejene, da det ikke støder. Næppe nogen vil sandsynligvis frivilligt sluge noget af slameskummet. Da det imidlertid er vanskeligt at undgå pulverskyerne i et slukningspulver, bør det her nærmere se nærmere på, hvad der er indeholdt i slukningsmidlet.

ABC pulver eller D slukker

For ABC-pulver anvendes oftest ammoniumsulfat eller ammoniumphosphat. Det anbefales at skylle munden og næsen godt med vand efter indånding. Det kan dog irritere huden og forårsage en lille udslæt. Normalt giftigt er dette stof ikke.

Brandklassen D, som omfatter metalbrande, bliver i de fleste tilfælde slukket med natriumchlorid, hvilket ikke er andet end bordsalt. Der er ingen fare for dit helbred her.

Video Board: