Tagkonstruktionen

Næsten hver bygning har en tagbøjle, men kun meget få mennesker kender detaljerne i denne konstruktion. Ikke alene er grundlæggende viden om truss strukturer værdifulde i planlægnings- og konstruktionsfasen, men det har også stor betydning for renovering, renovering og modernisering og har afgørende indflydelse på proceduren. Derfor vil du finde grundlæggende oplysninger om tagstrukturen bagefter.

Tag er ikke det samme taghus

Allerede med forskellene mellem tag og loft er der den udbredte opfattelse, at begge elementer skal ligestilles. En konkret tagstruktur udelukker ikke nødvendigvis tagformer. Taget figurer du kan vælge så med et par undtagelser næsten fri for begrænsninger. Ud over omkostningerne skal der tages højde for den permanente brug af loftet.

De vigtigste tagkonstruktioner

Måske har du allerede bemærket: nogle loftsgulve er helt fri for at forstyrre tømmer, andre er fulde af krydsstivere og strækstænger. Her er de to tagkonstruktioner, der hovedsagelig anvendes i Tyskland, tydeligst forskellige.

  • Rafter tagstol med Kehlbalkendachstuhl
  • Pfettendachstuhl

Rafter og Kehlbalkendachstuhlkonstruktion

Loftet tag er en tagstruktur typisk for historien i det nordlige og centraleuropa. Det er særligt velegnet til stejle tage. Kehlbalkendach kan ses som en praktisk udvikling af tagterrassen. Ved at trække ind i tværbenet kan halsbjælken blive et bredere tag.

De særlige træk ved tagstativet

De særlige træk ved denne tagkonstruktion er, at de individuelle bjælker af de to taghalvdeler altid er modsat hinanden. Dødvægten, tagdækningen og en eventuel snebelastning er rettet mod de nederste ender af bjælkerne, ved tagene i facadevæggene. Bjælkerne bogstaveligt skubber udad, hvilket kræver en speciel konstruktion.

Et anlæg skal bygges på toppen af ​​bygningen. Dette gøres ved hjælp af en ringstråle. Dette er forbundet ikke-positivt med bygningen. På grund af de kræfter, der skubber taget udad, må knæestiften, som huset hviler på, ikke brickes. Stenvægge ville simpelthen bøje sig væk.

Fordele og ulemper ved denne tagkonstruktion

Hver tagstruktur har fordele og ulemper. Så selvfølgelig tagterrassen. Bjælkerne skal være lige modsatte. Hvis du vil installere dormere, fører det uundgåeligt til problemer, fordi du ikke kan flytte spærrene vilkårligt. Opbygningen af ​​anlægget (Drempelkonstruktion) kræver en høj grad af ekspertise. Tagoverhænget er også meget begrænset i sine dimensioner.

Det skal overvejes, at tagoverhænget fra tagskægget effektivt beskytter husets facade mod regnvand. Men selvfølgelig har du også fordele ved tagterrassen: loftet er fri for at forstyrre støttebjælker, og du kan få en masse boligareal gennem stejle tagkonstruktioner. Træforbruget er ret lavt i denne tagkonstruktion.

Begrænsninger i valget af tag

Der er også begrænsninger på tagkonstruktionen. Hustage med flade tag sider på alle fire sider er meget vanskelige at løse, og der er også byggeproblemer i vinklede bygninger.

Pfettendachstuhlkonstruktion

I princippet har spåntaget sine fordele, hvor ulemperne med tagstativet er, hvilket er gyldigt for omvendt af ulemperne ved Pfettendachstuhls. Dette tag kommer fra Middelhavsområdet og det er udviklingen af ​​de flade romerske tage.

De særlige træk ved purlin taket

Ristaket er forsynet med langsgående linjer, der kræver støttebjælker i det indre af tagkonstruktionen. Fordi disse bjælker også udlede vægten, skal du hvile på underliggende, støttende vægge. Bjælkerne monteres senere på strøerne.

Fordele og ulemper

Støttebjælkerne indebærer nok den største ulempe ved denne tagkonstruktion. Selv om de kan integreres i skillevægge, skal de altid overvejes. Der er dog mange fordele ved dette. Der er meget store tagkonstruktioner muligt, fordi støttebjælkerne set i tværsnit, for eksempel, kan fremstilles i tre eksemplarer.

Rafters behøver ikke nødvendigvis at stå over for hinanden. Så også store dormere er mulige. Derudover skal der ikke bygges en kompliceret Drempelkonstruktion til vedhæftning med huset og som anlæg. Derudover er det muligt at få store tagoverhæng fra taket, hvorfor du kan beskytte dine facader optimalt.

Forskellige tagkonstruktioner

Begge taglister kan også kombineres. Derfor kan du i mange henseender finde specielle, individuelle specifikationer, hurtige kompromisløsninger.

Tagdækningen på tagkonstruktionen

Bortset fra vanskelighederne med et hakket tag på en tagstativ tagstol, er der næsten ingen begrænsninger på hvilket tag du vælger.

Tips & Tricks

Når du bygger en ny bygning, skal du bruge meget tid på at vælge en tagstruktur og til sidst bygge for dit liv.

De fleste tagstænger er designet som et ikke synligt element og er derfor konstrueret af ru savet træ. Men du kan også overveje en synspunktstol. Selv om bjælkerne skal planes og slibes her, bliver du overrasket over, hvor lidt prisen på en overliggende tagstol er over det usynlige taghus.

I husets tidsskrift finder du adskillige andre artikler om taghus og tag. Så selvfølgelig for [tagkonstruktionens egen opbygning].

Video Board: Se hvordan du undgår fugtskader i tagkonstruktionen