Forstærkning af stål må kun svejses af kvalificerede svejsere

Svejsning af armeringsstål i Tyskland må kun udføres af personer med kvalificeret specialuddannelse fra den tyske svejsesammenslutning DVS. Svejseprocessen skal følge standarden EN ISO 17660, som definerer både svejseteknologi og hjælpemidler. Til svejsning af forstærkende stål skal der være to uddannede svejsere med et gyldigt inspektionscertifikat. Betydningssvejseattestets gyldighedsperiode gælder i højst tre år.

Som sædvanlig svejseteknik anvendes buehåndteknikken og den metalaktive gassvejsning. Træede svejsere skal imidlertid mestre alle mulige svejseteknikker og er blevet testet i dem. Grundlaget for uddannelse er Muster-Hersteller-und-Anwender-Verordnung (MHAVO).

Hvis ikke-uddannede og kvalificerede lægfolk svejser forstærkningsstål, overholder ikke bindingen kravene til byggelovgivning. I tilfælde af senere skader udløber forsikringsdækningen, og den ansvarlige for arrangementet er ansvarlig for skader på ejendom eller personskade. Disse regler omfatter også forstærkende stål, der er forbundet med et andet stål ved svejsning.

Video Board: Our Miss Brooks: First Day / Weekend at Crystal Lake / Surprise Birthday Party / Football Game